Filtrvyp - [zapnout]

 [»Kód«][Název]
01 MKI
01M3 Matematika 3
01M4 Matematika 4
01M4C Matematika 4C
01M5A Matematika 5A
01M5B Matematika 5B
01M5D Matematika 5D
01ML Matematická logika
02ASF Astrofyzika
02ZP Životní prostředí
04KA Anglická konverzace
04RE Rétorika
111 SZZ silnoproud
12DPR Dynamika procesu
12MT Materiály pro elektrotechniku
12TD2 Technická dokumentace 2
12TMA Technická mechanika A
12VTM Vlastnosti a technologie materiálů
12VZ1 Výroba silnoproud. zařízení
13AVS Automatizované výrobní systémy
13KEO Konstrukce a realizace el. obvodů
13MOP Modelování technologických procesů
13TEP Technologické procesy
13VTM Vlastnosti a technologie materiálů
13VZ2 Výroba silnoproudých zařízení 2
14EPR Elektrické přístroje
14ZPO Základy pohonů
14ZSE Základy silnoproudé elektrotechniky
15EIN Instalace nízkého napětí
15EN1 Elektroenergetika 1
15EN2 Elektroenergetika 2
15IRZ Instalace a rozvodná zařízení
15ZEN Základy elektroenergetiky
16EMP Ekonomika a management podniku
16ERT Ekonomika a řízení telekomunikací
16HI3 Historie 3
16JAK Řízení jakosti
16OV Operační výzkum
16PS1 Psychologie 1
16VSM Vícerozměrné statistické metody
17CD1 CAD pro VF techniku
17P1B Teorie elmag. pole B
17P2 Elektromagnetické pole a vlny
31EO Elektronické obvody
31LOS Lineární obvody a systémy
31O1 konec
31O1 Teorie obvodů 1
31O2A Teorie obvodů 2A
31O2B Teorie obvodů 2B
31ZEO Základy elektronických obvodů
32PDK Prostředky datové komunikace
32PSY2 Přenosové systémy 2
32SSY1 Spojovací systémy 1
32THO Teorie hromadné obsluhy
32TKV Telekomunikační vedení
32TSM Telematické služby a multimédia
34ES Elektronické součástky
35ES Elektronické systémy
35ES1 Elektronické systémy 1
35LSY Logické systémy pro řízení
35NES Nelinearní systemy
36CPP Programovací jazyk C++
36DSY Distribuované systémy
36JPR Jazyky a překlady
36JUI Jazyky Umělé Inteligence
36LS Logické systémy
36NAN Neuronové sítě a neuropočítače
36NLP Návrh logiky počítačů
36PAR Paralelní systémy a algoritmy
36PJ Programovací jazyky
36PJC Programovací jazyk C
36PJW Programovací jazyky pro WWW
36PT Programovací techniky
36SOJ Strojově orientované jazyky
36UPS Úvod do poč. systémů
36V2A Výpočetní technika a programování 2A
36V2B Výpočetní technika a programování 2B
37ET Elektroakustika a televize
37ZR Základy radioelektroniky
38DCZ Diagnostika číslicových zařízení
38EM Elektrická měření
A003TV Tělesná výchova
A0B01LAG Linearna Algebra
A0B01LAG Lineární Algebra
A0B01LGR Logika a grafy
A0B01MA Základy matematické analýzy
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
A0B04A1L Anglický jazyk 1-2
A0B04A2L Angličtina 2
A0B04CAE Příprava na CAE 1
A0B04CAE Příprava na CAE 1
A0B04N3 Německý jazyk 3
A0B13SPE Svařování a pájení v elektronice
A0B16EPD Ekonomika podnikani
A0B16HI1 Historie 1
A0B16HT1 Historie vědy a techniky 1
A0B36PR1 Programovanie 1
A0B36PR2 Programování 2
A0B36PRI Programování
A0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky
A0M32ZST Základy síťových technologií
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
A1B13MVE Materiály pre výkonovú elektrotechniku
A1B13SP1 Elektricke stroje a pristroje 1
A1B14SP1 SP1
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1
A1B15EN1 Elektroenergetika 1
A1M01MPE Matematika pro ekonomiku
A1M14ESZ Energetická strojní zařízení
A1M14SP2 Stroje a přístroje 2
A2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů
A2B99SAS Signály a soustavy
A3B01MA1 Matematika 1
A3B01MA2 Matematika 2
A3B02FY1 Fyzika 1
A3B02FY1 Fyzika 1 pro KYR
A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR
A3B31EOP Elektrické obvody a prvky
A3B38SME Senzory a měření
A4B01DMA Diskrétní matematika
A4B33ZUI Základy umělé inteligence
A4B77ASS Architektury softwarových systémů
A4M33PAL Pokročilé Algoritmy
A6M33ZMO Zobrazovací systémy v lékařství
A7B01LAG Lineární algebra
A7B01MAA Matematická analýza
A7B01MCS Matematika pro informatiku
A7B01PST Pravděpodobnost a statistika
A7B16EKP Ekonomika podniku
A7B32KBE Kódy a Bezpečnost
A7B36ALG Algoritmizace
A7B36OMO OMO
A7B36OMO Objektové modelování
A7B39MGA Multimediální a grafické aplikace
A7B39PHA Počítačové hry a animace
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy
A8B01LAG Lineární algebra
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1
A8B14ADP Algoritmizace a programování
A8B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
A8B14BPZ Základní školení BOZP
A8B32IES Úvod do elektronických systémů
AB99SAS Signály a soustavy
asdasd asdasd
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1
B0B36PRP procedurální programování
EMPA1B1 Elektromagnetické pole
MA2 Matematika 2
MAA Matematicke aplikace
PEL Průmyslová elektotechnika
X01ALG Úvod do algebry
X01AVT Algebra pro výpočetní techniku
X01DMC Diskrétní matematika a logika pro Kybernetiku
X01DML Diskrétní matematika a logika
X01F2P Fyzika pro VT
X01LAA Linaární algebra a aplikace
X01M3A Matematika 3A
X01M4B Matematika 4B
X01MA1 Matematika 1
X01MA2 Matematika 2
X01MEK Matematika pro ekonomiku
X01MFS Matematicko-fyzikální seminář
X01MSE Matematika pro silnoproudou elektrotechniku
X01MVT Matematika pro výpočetní techniku
X01NUM Numerické metody
X01PAS Počítačové algebraické systémy
X02F2C Fyzika 2 pro kybernetiku a měření
X02FY1 Fyzika 1
X02FY2 Fyzika 2
X02POS Přírodovědný obraz světa
X03TV Telesna vychova
X03TV Tělesná výchova
X04 A0Z
X04Ax Angličtina
X04Fx Francouzština
X04Nx Němčina
X04Rx Ruština
X04Sx Španělština
X12DMP Dynamika mechanických částí pohonů
X12ESS Energetické strojní systémy
X12KVE Komponenty výkonové elektrotechniky
X12MTE Materiály a technologie pro elektroniku
X12MTE materialy pro elektrotechniku
X12SPE Svařování a pájení v elektrotechnice
X12TDO Technická dokumentace
X12TME Technická mechanika
X12UEM Úvod do elektrotechnických materiálů
X13EMC Kompatibilita v užití energie
X13EMT Elektrotechnické materiály a technologie
X13KMJ Komplexní management jakosti
X13KVE Komponenty výkonové elektrotechniky
X13MJV Management jakosti výroby
X13PES Projektování elektrických systémů
X13VSZ Výroba silnoproudých zařízení
X14BSP Bezkontaktní spínání
X14EMM Elektromechanické měniče
X14EPT Elektrické pohony v trakci
X14EVA Elektrická výzbroj automobilů
X14FZP Fyzikální základy přístrojů
X14MOP Modelování v pohonech
X14PEP Projektování elektrických pohonů
X14POH Elektrické pohony
X14SEM Elektrotechnický seminář
X14TEM Teorie elektromechanických měničů
X14TMZ Tranzistorové měniče a spínané zdroje
X14TVM Teorie výkonových měničů
X14VEL Výkonová elektronika
X14ZKZ Zkoušení elektronických zařízení
X15APP Aplikační počítačové prostředky
X15ES1 Elektrické světlo 1
X15EST Elektrické světlo a teplo
X15PEG Projektování v elektroenergetice
X15REE Rozvod elektrické energie
X16DES Dopravní energetické systémy
X16EET Ekonomika telekomunikací
X16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací
X16EKE Ekonomika v elektroenergetice
X16EKO Ekonomika
X16EPD Ekonomika podnikání
X16EVT Etika pro výpočetní techniku
X16FI1 Filosofie 1
X16FI2 Filosofie 2
X16HI1 Historie 1
X16HI2 Historie 2
X16HT1 Historie vědy a techniky
X16HT2 Historie vědy a techniky 2
X16LOG Logistika
X16MP1 Manažerká psychologie
X16MP2 Manažerká psychologie
X16PMA Podnikovy management
X16UTH Úvod do teologie
X17SVR Šíření vln v moderních radiokomunikacích
X17TEP Teorie elmag. pole
X17VVE Vlny a vedení
X31EO1 Elektrické obvody 1
X31EO2 Elektrické obvody 2
X31EO2 Elektrické obvody 1
X31EO2A Elektrické obvody 2A
X31EO2B Elektrické obvody 2B
X31EO3 Elektrické obvody 3
X31EOS Elektronické obvody pro sdělovací techniku
X31PRO Počítačové řešení obvodů
X31ZLE Základy lékařské elektroniky
X326ST1 Síťové technologie I
X32KDS Základy datové komunikace
X32KDS Komunikace v datových sítích
X32ODV Ochrana duševního vlastnictví
X32PSS Přenosové a spojovací systémy
X32PTS Principy telekomunikačních systémů
X32TET Telekomunikační technologie
X32TSI Telekomunikační sítě
X32TSS Telekomunikační systémy a sítě
X32ZCT Základy číslicové techniky
X32ZMK Základy a management telekomunikační techniky
X33EJA Enterprise Java
X33KUI Kybernetika a umělá inteligence
X33PPM Počítačové právo pro manažery
X33PTE Programovací techniky
X33PUI Programování pro umělou inteligenci
X33RIP Řízení projektů
X33SPR Systémy pro podporu rozhodování
X34ELE Elektronika
X34ESS Elektronické součástky a struktury
X34FOT Fotonika
X34MPC Mikropočítače
X34SEE Senzory v elektronice
X35IPR Instrumentace procesu
X35LOR Logické řízení
X35MTR Moderní teorie řízení
X35ORR Optimální rozhodování a řízení
X35PJR Programovací jazyky pro řízení
X35POS Počítačové systémy
X35SAM Systémy a modely
X35SRI Systémy a řízení
X35TDS Teorie Dynamických Systémů
X35ZRI Základy řízení
X36ADU Vnitřní struktura a administrace Unixu
X36ADW Vnitřní struktura a administrace OS Windows
X36ALG Algoritmizace
X36APK Aplikovaná kryptografie
X36APS Architektura počítačových systémů
X36ASS Arichtektury softwarových systémů
X36AVT Aplikace výpočetní techniky
X36BPS Bezdrátové počítačové sítě
X36DBS Databázové systémy
X36DSA Datové struktury a algoritmy
X36DSI Diskrétní simulace
X36DSV Distribuované systémy a výpočty
X36JPO Jednotky počítačů
X36KOD Komprese dat
X36LOB Logické obvody
X36LOS Lokální sítě
X36MTI Moderní technologie Internetu
X36NUR Návrh uživatelských rozhraní
X36OBP Objektové programování
X36OSA Operační systémy a jejich aplikace
X36OSY Operační systémy
X36PAA Problémy a algoritmy
X36PAR Paralelní systémy a algoritmy
X36PJC Programování v jazyce C++
X36PJC Programování v C++
X36PJP Programovací jazyky a překladače
X36PJV Programování v jazyce Java
X36PKO Počítačové komunikace
X36PZA Periferní zařízení
X36RSF Řízení softwarových projektů
X36SIN Softwarové inženýrství
X36SKD Strojový kód a data
X36SQL Jazyk SQL
X36SWT Softwarové Technologie
X36TIN Teoretická informatika
X36TJC Technologie programování v jazyku C++
X36TJV Technologie programování v jazyce Java
X36UNX Operační systém Unix
X36WWW Internet a WWW
X36ZPG Základy počítačové grafiky
X37CAD CAD ve sdělovací technice
X37DK1 Digitální komunikace 1
X37KTR Komunikační technika radiové systémy
X37MST Základní měření ve sdělovací technice
X37MST Základy měření ve sdělovací technice
X37OTK Obvodová technika digitální komunikace
X37RAN Radar a navigace
X37RUP Rádiové určování polohy a navigace
X37SAS Signály a systémy
X37SGS Signály a systémy
X37ZSG Záznam signálu
X38EMA Elektrická měření A
X38EMB El. mereni B
X38EMC Elektrická měření C
X38MCO Měření na číslicových obvodech
X38MIP Mikroprocesory v přístrojové technice
X38MPM Magnetické prvky a měření
X38MSP Měřicí systémy a jejich programování
X38OCP Obvody číslicových přístrojů
X38PIN Přenos informace
X38SMP Speciální měřicí přístroje
X38SZP Senzory a převodníky
XE34ESS Elektronické součástky a struktury - anglická verz
Y01ALG Úvod do algebry
Y01DMA Diskrétni matematika
Y01MA1 Matematika 1
Y01MLO Matematická logika
Y04A2L Anglictina
Y04A2x Angličtina 2
Y04PRK Profesionální komunikace
Y12BZPS Základní školení BOZP
Y13ANW Analýza a návrh webových aplikací
Y14TED Tvorba elektronické dokumentace
Y16EKP Ekonomika podniku
Y16MME Makro a mikroekonomika
Y16OMR Optimalizační metody a rozhodování
Y16PAP Právní aspekty podnikání
Y16PPP Právo pro podnikatele II
Y16STA Statistika
Y31ELI Elektrotechnika pro informatiky
Y336VD Vytěžování dat
Y33DIF Zpracování digitální fotografie
Y35MAS Modelování a simulace
Y35OIS Optimalizace v inteligentních systémech
Y36ALG Algoritmizace
Y36API Programové rozhraní operačních systémů
Y36ASS Architektury softwarových systému
Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat
Y36DBS Databázové systémy
Y36DSA Datové struktury a algoritmy
Y36KMA Kurz multimediálních aplikací
Y36OMO Objektové modelování
Y36PJC Programování v jazyku C/C++
Y36PJV Programování v Javě
Y36PSI Počítačové sítě
Y36SAP Struktura a architektura počítačů
Y36SIN Úvod do softwarového inženýrství
Y36TIN Teoretická informatika
Y36TW1 Tvorba webových aplikací 1
Y36UAD Úvod do administrace
Y36UOS Úvod do operačních systémů
Y36WMM Technologie pro web a multimedia
Y36XML Technologie XML
Y38UOS Úvod do operačních systémů
Y39MM1 Multimédia 1