Filtrvyp - [zapnout]

 [Kód][»Název«]
X04 A0Z
X01AVT Algebra pro výpočetní techniku
A7B36ALG Algoritmizace
Y36ALG Algoritmizace
X36ALG Algoritmizace
A8B14ADP Algoritmizace a programování
Y13ANW Analýza a návrh webových aplikací
04KA Anglická konverzace
A0B04A1L Anglický jazyk 1-2
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1
Y04A2L Anglictina
X04Ax Angličtina
A0B04A2L Angličtina 2
Y04A2x Angličtina 2
X36AVT Aplikace výpočetní techniky
X15APP Aplikační počítačové prostředky
X36APK Aplikovaná kryptografie
X36APS Architektura počítačových systémů
Y36ASS Architektury softwarových systému
A4B77ASS Architektury softwarových systémů
X36ASS Arichtektury softwarových systémů
asdasd asdasd
02ASF Astrofyzika
13AVS Automatizované výrobní systémy
X36BPS Bezdrátové počítačové sítě
X14BSP Bezkontaktní spínání
Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat
A8B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
17CD1 CAD pro VF techniku
X37CAD CAD ve sdělovací technice
Y36DBS Databázové systémy
X36DBS Databázové systémy
X36DSA Datové struktury a algoritmy
Y36DSA Datové struktury a algoritmy
38DCZ Diagnostika číslicových zařízení
X37DK1 Digitální komunikace 1
Y01DMA Diskrétni matematika
A4B01DMA Diskrétní matematika
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy
X01DML Diskrétní matematika a logika
X01DMC Diskrétní matematika a logika pro Kybernetiku
X36DSI Diskrétní simulace
36DSY Distribuované systémy
X36DSV Distribuované systémy a výpočty
X16DES Dopravní energetické systémy
X12DMP Dynamika mechanických částí pohonů
12DPR Dynamika procesu
X16EKO Ekonomika
16EMP Ekonomika a management podniku
16ERT Ekonomika a řízení telekomunikací
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky
A0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací
X16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací
A0B16EPD Ekonomika podnikani
X16EPD Ekonomika podnikání
Y16EKP Ekonomika podniku
A7B16EKP Ekonomika podniku
X16EET Ekonomika telekomunikací
X16EKE Ekonomika v elektroenergetice
X38EMB El. mereni B
38EM Elektrická měření
X38EMA Elektrická měření A
X38EMC Elektrická měření C
X14EVA Elektrická výzbroj automobilů
X31EO1 Elektrické obvody 1
X31EO2 Elektrické obvody 1
X31EO2 Elektrické obvody 2
X31EO2A Elektrické obvody 2A
X31EO2B Elektrické obvody 2B
X31EO3 Elektrické obvody 3
A3B31EOP Elektrické obvody a prvky
X14POH Elektrické pohony
X14EPT Elektrické pohony v trakci
14EPR Elektrické přístroje
A1B13SP1 Elektricke stroje a pristroje 1
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1
X15ES1 Elektrické světlo 1
X15EST Elektrické světlo a teplo
37ET Elektroakustika a televize
15EN1 Elektroenergetika 1
A1B15EN1 Elektroenergetika 1
15EN2 Elektroenergetika 2
EMPA1B1 Elektromagnetické pole
17P2 Elektromagnetické pole a vlny
A2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení
X14EMM Elektromechanické měniče
31EO Elektronické obvody
X31EOS Elektronické obvody pro sdělovací techniku
34ES Elektronické součástky
X34ESS Elektronické součástky a struktury
XE34ESS Elektronické součástky a struktury - anglická verz
35ES Elektronické systémy
35ES1 Elektronické systémy 1
X34ELE Elektronika
X13EMT Elektrotechnické materiály a technologie
X14SEM Elektrotechnický seminář
Y31ELI Elektrotechnika pro informatiky
A1M14ESZ Energetická strojní zařízení
X12ESS Energetické strojní systémy
X33EJA Enterprise Java
X16EVT Etika pro výpočetní techniku
X16FI1 Filosofie 1
X16FI2 Filosofie 2
X34FOT Fotonika
X04Fx Francouzština
A3B02FY1 Fyzika 1
X02FY1 Fyzika 1
A3B02FY1 Fyzika 1 pro KYR
X02FY2 Fyzika 2
X02F2C Fyzika 2 pro kybernetiku a měření
A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR
X01F2P Fyzika pro VT
X14FZP Fyzikální základy přístrojů
X16HI1 Historie 1
A0B16HI1 Historie 1
X16HI2 Historie 2
16HI3 Historie 3
X16HT1 Historie vědy a techniky
A0B16HT1 Historie vědy a techniky 1
X16HT2 Historie vědy a techniky 2
15IRZ Instalace a rozvodná zařízení
15EIN Instalace nízkého napětí
X35IPR Instrumentace procesu
X36WWW Internet a WWW
X36SQL Jazyk SQL
36JPR Jazyky a překlady
36JUI Jazyky Umělé Inteligence
X36JPO Jednotky počítačů
A7B32KBE Kódy a Bezpečnost
X13EMC Kompatibilita v užití energie
X13KMJ Komplexní management jakosti
X13KVE Komponenty výkonové elektrotechniky
X12KVE Komponenty výkonové elektrotechniky
X36KOD Komprese dat
X32KDS Komunikace v datových sítích
X37KTR Komunikační technika radiové systémy
31O1 konec
13KEO Konstrukce a realizace el. obvodů
Y36KMA Kurz multimediálních aplikací
X33KUI Kybernetika a umělá inteligence
X01LAA Linaární algebra a aplikace
A0B01LAG Linearna Algebra
A0B01LAG Lineární Algebra
A7B01LAG Lineární algebra
A8B01LAG Lineární algebra
31LOS Lineární obvody a systémy
X36LOB Logické obvody
X35LOR Logické řízení
36LS Logické systémy
35LSY Logické systémy pro řízení
A0B01LGR Logika a grafy
X16LOG Logistika
X36LOS Lokální sítě
X38MPM Magnetické prvky a měření
Y16MME Makro a mikroekonomika
X13MJV Management jakosti výroby
X16MP1 Manažerká psychologie
X16MP2 Manažerká psychologie
A7B01MAA Matematická analýza
01ML Matematická logika
Y01MLO Matematická logika
MAA Matematicke aplikace
X01MFS Matematicko-fyzikální seminář
A3B01MA1 Matematika 1
Y01MA1 Matematika 1
X01MA1 Matematika 1
A3B01MA2 Matematika 2
X01MA2 Matematika 2
MA2 Matematika 2
01M3 Matematika 3
X01M3A Matematika 3A
01M4 Matematika 4
X01M4B Matematika 4B
01M4C Matematika 4C
01M5A Matematika 5A
01M5B Matematika 5B
01M5D Matematika 5D
X01MEK Matematika pro ekonomiku
A1M01MPE Matematika pro ekonomiku
A7B01MCS Matematika pro informatiku
X01MSE Matematika pro silnoproudou elektrotechniku
X01MVT Matematika pro výpočetní techniku
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1
X12MTE Materiály a technologie pro elektroniku
A1B13MVE Materiály pre výkonovú elektrotechniku
12MT Materiály pro elektrotechniku
X12MTE materialy pro elektrotechniku
X38MCO Měření na číslicových obvodech
X38MSP Měřicí systémy a jejich programování
X34MPC Mikropočítače
X38MIP Mikroprocesory v přístrojové technice
01 MKI
Y35MAS Modelování a simulace
13MOP Modelování technologických procesů
X14MOP Modelování v pohonech
X36MTI Moderní technologie Internetu
X35MTR Moderní teorie řízení
Y39MM1 Multimédia 1
A7B39MGA Multimediální a grafické aplikace
36NLP Návrh logiky počítačů
X36NUR Návrh uživatelských rozhraní
35NES Nelinearní systemy
X04Nx Němčina
A0B04N3 Německý jazyk 3
36NAN Neuronové sítě a neuropočítače
X01NUM Numerické metody
A7B36OMO Objektové modelování
Y36OMO Objektové modelování
X36OBP Objektové programování
X37OTK Obvodová technika digitální komunikace
X38OCP Obvody číslicových přístrojů
X32ODV Ochrana duševního vlastnictví
A7B36OMO OMO
X36UNX Operační systém Unix
X36OSY Operační systémy
X36OSA Operační systémy a jejich aplikace
16OV Operační výzkum
Y35OIS Optimalizace v inteligentních systémech
Y16OMR Optimalizační metody a rozhodování
X35ORR Optimální rozhodování a řízení
X36PAR Paralelní systémy a algoritmy
36PAR Paralelní systémy a algoritmy
X36PZA Periferní zařízení
X01PAS Počítačové algebraické systémy
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy
A7B39PHA Počítačové hry a animace
X36PKO Počítačové komunikace
X33PPM Počítačové právo pro manažery
X31PRO Počítačové řešení obvodů
Y36PSI Počítačové sítě
X35POS Počítačové systémy
X16PMA Podnikovy management
A4M33PAL Pokročilé Algoritmy
A7B01PST Pravděpodobnost a statistika
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
Y16PAP Právní aspekty podnikání
Y16PPP Právo pro podnikatele II
X32PTS Principy telekomunikačních systémů
X36PAA Problémy a algoritmy
B0B36PRP procedurální programování
Y04PRK Profesionální komunikace
36PJC Programovací jazyk C
36CPP Programovací jazyk C++
36PJ Programovací jazyky
X36PJP Programovací jazyky a překladače
X35PJR Programovací jazyky pro řízení
36PJW Programovací jazyky pro WWW
X33PTE Programovací techniky
36PT Programovací techniky
A0B36PRI Programování
A0B36PR2 Programování 2
X33PUI Programování pro umělou inteligenci
X36PJC Programování v C++
Y36PJV Programování v Javě
X36PJC Programování v jazyce C++
X36PJV Programování v jazyce Java
Y36PJC Programování v jazyku C/C++
A0B36PR1 Programovanie 1
Y36API Programové rozhraní operačních systémů
X14PEP Projektování elektrických pohonů
X13PES Projektování elektrických systémů
X15PEG Projektování v elektroenergetice
32PDK Prostředky datové komunikace
PEL Průmyslová elektotechnika
X38PIN Přenos informace
X32PSS Přenosové a spojovací systémy
32PSY2 Přenosové systémy 2
A0B04CAE Příprava na CAE 1
A0B04CAE Příprava na CAE 1
X02POS Přírodovědný obraz světa
16PS1 Psychologie 1
X37RAN Radar a navigace
X37RUP Rádiové určování polohy a navigace
04RE Rétorika
X15REE Rozvod elektrické energie
X04Rx Ruština
16JAK Řízení jakosti
X33RIP Řízení projektů
X36RSF Řízení softwarových projektů
A3B38SME Senzory a měření
X38SZP Senzory a převodníky
X34SEE Senzory v elektronice
A2B99SAS Signály a soustavy
AB99SAS Signály a soustavy
X37SGS Signály a systémy
X37SAS Signály a systémy
X326ST1 Síťové technologie I
X36SIN Softwarové inženýrství
X36SWT Softwarové Technologie
A1B14SP1 SP1
X38SMP Speciální měřicí přístroje
32SSY1 Spojovací systémy 1
Y16STA Statistika
A1M14SP2 Stroje a přístroje 2
36SOJ Strojově orientované jazyky
X36SKD Strojový kód a data
Y36SAP Struktura a architektura počítačů
A0B13SPE Svařování a pájení v elektronice
X12SPE Svařování a pájení v elektrotechnice
X35SAM Systémy a modely
X35SRI Systémy a řízení
X33SPR Systémy pro podporu rozhodování
111 SZZ silnoproud
X17SVR Šíření vln v moderních radiokomunikacích
X04Sx Španělština
X12TDO Technická dokumentace
12TD2 Technická dokumentace 2
X12TME Technická mechanika
12TMA Technická mechanika A
13TEP Technologické procesy
Y36WMM Technologie pro web a multimedia
X36TJV Technologie programování v jazyce Java
X36TJC Technologie programování v jazyku C++
Y36XML Technologie XML
X32TSI Telekomunikační sítě
X32TSS Telekomunikační systémy a sítě
X32TET Telekomunikační technologie
32TKV Telekomunikační vedení
32TSM Telematické služby a multimédia
X03TV Telesna vychova
X03TV Tělesná výchova
A003TV Tělesná výchova
Y36TIN Teoretická informatika
X36TIN Teoretická informatika
X35TDS Teorie Dynamických Systémů
X14TEM Teorie elektromechanických měničů
X17TEP Teorie elmag. pole
17P1B Teorie elmag. pole B
32THO Teorie hromadné obsluhy
31O1 Teorie obvodů 1
31O2A Teorie obvodů 2A
31O2B Teorie obvodů 2B
X14TVM Teorie výkonových měničů
X14TMZ Tranzistorové měniče a spínané zdroje
Y14TED Tvorba elektronické dokumentace
Y36TW1 Tvorba webových aplikací 1
Y36UAD Úvod do administrace
Y01ALG Úvod do algebry
X01ALG Úvod do algebry
A8B32IES Úvod do elektronických systémů
X12UEM Úvod do elektrotechnických materiálů
Y36UOS Úvod do operačních systémů
 
Y38UOS Úvod do operačních systémů
  Mňuk Pavel [1]
  Píše [1]
 
36UPS Úvod do poč. systémů
Y36SIN Úvod do softwarového inženýrství
X16UTH Úvod do teologie
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
16VSM Vícerozměrné statistické metody
13VTM Vlastnosti a technologie materiálů
12VTM Vlastnosti a technologie materiálů
X17VVE Vlny a vedení
X36ADW Vnitřní struktura a administrace OS Windows
X36ADU Vnitřní struktura a administrace Unixu
X14VEL Výkonová elektronika
36V2A Výpočetní technika a programování 2A
36V2B Výpočetní technika a programování 2B
12VZ1 Výroba silnoproud. zařízení
X13VSZ Výroba silnoproudých zařízení
13VZ2 Výroba silnoproudých zařízení 2
Y336VD Vytěžování dat
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací
X37MST Základní měření ve sdělovací technice
Y12BZPS Základní školení BOZP
A8B14BPZ Základní školení BOZP
X32ZMK Základy a management telekomunikační techniky
X32ZCT Základy číslicové techniky
X32KDS Základy datové komunikace
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů
15ZEN Základy elektroenergetiky
31ZEO Základy elektronických obvodů
X31ZLE Základy lékařské elektroniky
A0B01MA Základy matematické analýzy
X37MST Základy měření ve sdělovací technice
X36ZPG Základy počítačové grafiky
14ZPO Základy pohonů
37ZR Základy radioelektroniky
X35ZRI Základy řízení
14ZSE Základy silnoproudé elektrotechniky
A0M32ZST Základy síťových technologií
A4B33ZUI Základy umělé inteligence
X37ZSG Záznam signálu
X14ZKZ Zkoušení elektronických zařízení
A6M33ZMO Zobrazovací systémy v lékařství
Y33DIF Zpracování digitální fotografie
02ZP Životní prostředí