A8B32IES Úvod do elektronických systémů - Zbyněk Škvor

Přidat komentář k učiteli

cvika: Motivační předmět zaměření OES. Hraní si v laboratoři. Setkání s různými odbornými učiteli v průběhu semestru. Ukázky Tesláku, práce s generátorem NF a osciloskopem. Pokusy s elektronikou. Úvod do představy o přenosu signálů. Zápočet za účast.
09.02.2017