A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 - Tkadlec Josef

Přidat komentář k učiteli

cvika/přednášky: Suché a nudné přednášky. Na cvičeních se počítají příklady, účast nutná. Přiklady už umíš ze střední. Když si koupíš skripta "Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné" máš DOSLOVA to, co říká na přednáškách.

Jinak zkrácená skripta: math.feld.cvut.cz/tkadlec/ftp/vyuka/ma1.pdf
Stránky: math.feld.cvut.cz/tkadlec/vitejte.htm
math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/b0b01ma1.htm

atd.
09.02.2017