A1M14ESZ Energetická strojní zařízení - Šťastný Jiří

Přidat komentář k učiteli

cvika/přednášky/zkouška: Pan Šťastný je už starší pán, ale velmi vlídný a snaží se naučit. Je ochotný opakovat látku, dokud ji člověk nepochopí a vysvětlit mu ji. K absolvování předmětu stačí logicky myslet a znát a umět aplikovat v podstatě 3 vzorce a h-s diagram. Určitě ho doporučuji.
24.01.2013