A3B01MA2 Matematika 2 - Hekrdla

Přidat komentář k učiteli

cvika/zkouška: Pan Hekrdla je katastrofa. Cvičení z matematiky naprosto odbyl. Neobtěžoval se zjistit si co se po nás bude chtít a několik cvičení cvičil pouze limity, takže se na konci cvičení vůbec nedostal k Taylorovým a Fourierovým řadám, které nakonec shrnul během 20 minut v zápočtovém týdnu s tím, že snad v testu nebudou, nebo budou jednoduché, přičemž pokud by se informoval, tak by věděl, že jak na Taylora, tak Fouriera jsouv testu 2 otázky (celkem z 5-ti) takže jde o významnou část. Během cvičení jsme také naprosto nesmyslně řešili příklady typu "šlo by si uvázat tkaničku ve 4. rozměru?" nebo "výpočet nebeské klenby" který ovšem naprosto vybočuje z toho co se v tomto předmětu má opravdu probírat a počítat. Ve srovnání s jinými cvičícími si pan Hekrdla počínal jako amatér, byl nepřipravený, pomalý a laxní, na cvičení chodil zásadně 5 minut po očekávaném začátku, během 90 minutového cvičení probral maximálně 4 příklady, studenty často volal k tabuli, kde je často nechával dlouho dusit, i když evidentně neměli o řešení ani ponětí a zbytečně tak ztrácel čas. Celkově vedl cvičení naprosto chaoticky. O nadcházejících zkouškách jsme dříve věděli od našich kolegů z jiných paralelek, než od něj (většinou nám je oznámil týden do předu a ani sám nevěděl co by v nich mělo být). Shrnu-li tato cvičení, tak musím přiznat, že osobně lituji všechny letošní studenty, kteří jinou možnost, než Hekrdlu neměli.

Na zkoušce byl OK. Sice seděl vzadu, takže se nedalo opisovat, ale zbytečně nedělal dusno a nekontroloval ani studenty.
02.06.2013